6 септември - Денят на Съединението 

 

 

една от бележитите дати в новата 
българска история, едно от най-дръзките и най-достойни събития в 
развитието на българската държава. 
Съединението е чисто българско завоевание­ без външни подбудители, крепители и защитници. Това е първата категорична заявка за самостоятелно, равноправно участие на българите в модерната история на Европа и първият ясен знак за европейските политици, че трябва да се съобразяват с млада България.